Wezwanie
     Lokalizacja
     Porządek Mszy
     Ogłoszenia parafialne
     Informator
     => Biuro parafialne
     => Zapowiedzi
     => Nabożeństwa
     => Grupy parafialne
     => Caritas
     => Kursy przedmałżenskie
     => Dialogi małżeńskie
     => Rekolekcje
     => PORZĄDEK KOLĘDY 2014
     Kościół paraf.
     Kościoły fil.
     Punkt PZC
     Bierzmowanie
     Galeria
     Stara www
     Moja parafia
     Dekanat
     Diecezja
     Modlitwy
     Biblia .mp3
     Ciekawe www
     Nauka Kościoła
     Dla każdego
     Duch. adopcja
     Miłosierdzie B.
     Sakramenty
     opoka.tv
     ISKK
     Niedziela tv
     Ankiety
     Licznik
     Kontakt
     Intencje Mszy Św.
parafiawilkowo.pl.tl - Biuro parafialne


Kancelaria parafialna czynna jest:


- W środy bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej

- W soboty od godz. 12:00 do 13:00

W sprawach nagłych - np. choroby, pogrzebu - można się zgłaszać także poza godzinami urzędowymi.

telefon:
68 381 20 75

Chrzest święty

Sakrament Chrztu św. z zasady udzielany jest w kościele parafialnym w  niedzielę  podczas Mszy św. o godz. 11:00 albo na filiach podczas niedzielnych Mszy Św.

Rodzice z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minimum dwa tygodnie) winni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą:

1. odpis aktu urodzenia dziecka z
Urzędu Stanu Cywilnego.

2. świadectwo zawarcia ślubu kościelnego

3. zaświadczenia rodziców chrzestnych (pobrane z parafii zamieszkania), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  i przyjęli sakrament bierzmowania.

4. dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek - rok urodzenia, adres zamieszkania)

Prośba rodziców winna zawierać w sobie gwarancję, że dziecko zostanie wychowane po katolicku.

Rodzice i chrzestni biorą udział w nauce przed chrztem (czas ustalany indywidualnie z proboszczem)


Sakrament małżeństwa


Sakrament małżeństwa celebrowany jest w soboty (oprócz Wlk. Soboty) podczas Mszy Św.

Wymagane dokumenty:

1. metryka chrztu św. (nie wcześniejsza niż pół roku przed datą ślubu)

2. świadectwo bierzmowania (adnotacja dokonana na metryce chrztu)

3. świadectwo ukończenia katechizacji

4. zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

5. dowód osobisty

6. w przypadku gdy oboje narzeczeni są z poza parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza jednej ze stron

7. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy)


Sakrament Pokuty


Wilkowo:

W dni powszednie - pół godziny przed Mszą Św.

W pierwszy piątek miesiąca - godzinę przed Mszą Św.

Borów:

Przed niedzielną Mszą Św. oraz z okazji pierwszego piątku od godz. 16:00

Ługów:

Przed niedzielną Mszą Św. oraz z okazji pierwszego piątku
od godz. 16:30Sakrament namaszczenia chorych


- w pierszy piątek miesiąca od godz. 800 kapłan odwiedza chorych z Najświętszym Sakramentem.

- zgłoszenia chorych na listę odwiedzin w pierwsze piątki można dokonać w biurze parafialnym lub w zakrystii kościoła.

- zapraszanie księdza z posługą do chorego w nagłym wypadku można dokonać telefonicznie

- w domu chorego przygotowujemy stół nakryty białym obrusem krzyż i świece


Msze Święte


- intencje Mszy Św. można zamawiać  biurze parafialnym lub w zakrystii kościoła


Sakrament Bierzmowania


- rodzice zgłaszają swoje dzieci do grupy kandydatów przygotowujących się na przyjęcie sakramentu bierzmowania po rozpoczęciu II klasy Gimnazjum (we wrześniu).

- okres formacyjny kandydatów trwa do końca Gimnazjum a sakrament bierzmowania udzielany po rozpoczęciu I klasy szkoły średniej

- co miesiąc kandydaci uczestniczą w spotkaniu formacyjnym grupy parafialnej z księdzem oraz w spotkaniu formacyjnym grupy domowej z animatorem


Pogrzeb katolicki


Wymagane dokumenty:

1. akt zgonu

2. zaświadczenie o tym, kto i jakich sakramentów udzielił przed zgonem

3. pozwolenie od dotychczasowego proboszcza zamieszkania zmarłego, gdy zmarły mieszkał poza parafią

W kancelarii zgłaszamy pogrzeb po załatwieniu formalności w zakładzie pogrzebowym.

Ofiara kancelaryjna

Nie mamy „cennika” opłat za posługi religijne. W kancelarii parafialnej Wierni nie płacą za posługi, ale przy okazji zamawiania konkretnej posługi (chrzest, ślub, pogrzeb, itp.) składają ofiary na funkcjonowanie parafii. Wysokość ofiary reguluje sumienie, możliwości, hojność, a przede wszystkim wielkość serca Wiernych.

Przeczytaj:


„Potem usiadł (Jezus) naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Z Ewangelii wg Św. Marka rozdział 12, wiersze 41- 44:


 

 

 

Jesteś 265273 odwiedzający naszą stronę

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja