Wezwanie
     Lokalizacja
     Porządek Mszy
     Ogłoszenia parafialne
     Informator
     Kościół paraf.
     Kościoły fil.
     Punkt PZC
     Bierzmowanie
     Galeria
     Stara www
     Moja parafia
     Dekanat
     Diecezja
     Modlitwy
     Biblia .mp3
     Ciekawe www
     Nauka Kościoła
     Dla każdego
     Duch. adopcja
     Miłosierdzie B.
     Sakramenty
     opoka.tv
     ISKK
     Niedziela tv
     Ankiety
     Licznik
     Kontakt
     Intencje Mszy Św.
parafiawilkowo.pl.tl - Kościół paraf.


Pierwsza pisana wzmianka o wsi Wilkowo pochodzi z 1314 roku i związana jest z imieniem Bodzanty - wujem Jaktora z Klemska i z plebanem Andrzejem. Dowiadujemy się z niej, o istnieniu w Wilkowie drewnianego kościoła katolickiego, który w XIV w stał się siedzibą samodzielnej parafii katolickiej należącej do diecezji poznańskiej. Kościół był uposażony w rolę a pleban w 1 łan (1 łan pruski = 16,5 ha, 1 łan frankoński = 24,2 ha), dziesięcinę oraz meszne (specjalny podatek płacony przez chłopów). Wiejskie dobra należały w tym czasie do przedstawicieli wielkopolskiego rodu Jeleni.
W XVI w., w okresie reformacji, kościół zajęli protestanci. Po przekazaniu katolikom był filią parafii w Mostkach, ale z powodu braku wiernych szybko popadł w ruinę. Pod koniec XVII w. kościół był już bardzo zniszczony, brakowało m.in. dachu. W tym czasie katolicy uczęszczali na nabożeństwa do Lubrzy a Ewangeliccy mieszkańcy wioski odwiedzali tymczasem zbór w niedalekim Stoku.
W latach 1907 - 1908 przy pomocy właściciela majątku w Wilkowie, na wzniesieniu przy drodze do Świebodzina wybudowano nowy kościół - ewangelicki, który przetrwał w nienaruszonej formie do czasów współczesnych. Zbudowano go z kostki granitowej i cegły w stylu neogotyckim jako budowlę jednonawową z prostokątnym prezbiterium. Masywna wieża kościoła nakryta jest dwuspadowym dachem zwieńczonym latarnią. Po starym drewnianym kościele katolickim pozostał jedynie mur cmentarny w centrum wioski - obecnie mieści sie się tam dzierżawione gospodarstwo rolne.
Po drugiej wojnie światowej kościół zagospodarowali katolicy, włączono go do parafii w Świebodzinie a uroczyste poświęcenie świątyni p.w. Narodzenia NMP nastąpiło 8 września 1945 r. Od 15 sierpnia 2006 roku pełni znowu funkcję kościoła parafialnego. Odpust parafialny obchodzony jest 8 września.

 
Jesteś 262661 odwiedzający naszą stronę

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja